Startujesz w przetargach i masz problem? Możemy go rozwiązać za ułamek ceny rynkowej!

Skorzystaj już dziś z okazji do zakupu pakietu do 23h doradztwa oraz szkolenia dofinansowanego ze środków UE

Zarezerwuj miejsce 510 506 503

CZAS TRWANIA

10-23H

KIEDY

do końca 2019

GDZIE

u Ciebie w firmie lub zdalnie

CENA NETTO

43zł/h

Jeśli termin Ci nie odpowiada, skontaktuj się z nami – wkrótce dodamy kolejne terminy szkoleń.

doradztwo dotyczące oferty
i startu w przetargu

z uwzględnieniem zmian w organizacji przetargów publicznych 2018 i 2019

w terminie dopasowanym do Twoich potrzeb

Ty decydujesz ile godzin kupisz w pakiecie (od 10 do 23) i kiedy z nich skorzystasz (będą ważne do końca 2019)

w wyjątkowej cenie!

Dofinansowanie unijne pozwoliło nam obniżyć koszt za godzinę do 43zł w porównaniu z ceną rynkową (ok. 200zł/h)

Startujesz w przetargach o zamówienie publiczne?
Potrzebujesz doradztwa i pomocy dotyczącej oferty lub jej obrony?

Pozbądź się kłopotu oddaj go do rozwiązania profesjonaliście.

Skorzystaj z doradztwa finansowanego w większości przez UE. W ramach doradztwa otrzymasz wsparcie prawne oraz sporządzone dla Ciebie pisma gotowe do złożenia zamawiającemu przygotowane przez specjalistę od prawa przetargowego. 


To jest oferta dla Ciebie jeśli zmagasz się z następującymi problemami:

1. Przygotowanie odpowiedzi na wezwania zamawiającego:
– wyjaśnianie treści oferty,
– wyjaśnianie niskiej ceny oferty,
– uzupełnienia dokumentów.

2. Zwalczanie decyzji zamawiającego o odrzuceniu oferty lub wykluczeniem z postępowania.

3. Potrzebujesz analiz prawidłowości działania zamawiającego, oraz
– przygotowania pisma z zastrzeżeniami do podjętych działań,
– sporządzenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

4. Zwalczanie konkurencyjnej oferty, która powinna zostać odrzucona
– weryfikacja konkurencyjnej oferty,
– przygotowanie pisma do zamawiającego,
– sporządzenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Przygotowanie uzasadnienia konieczności zmiany warunków przetargu napisanych pod konkurencyjnego wykonawcę.

6. Pomoc w przygotowaniu oferty przetargowej, szczególnie oferty składanej elektronicznie.

7. Pomoc w uniknięciu kar umownych podczas realizacji zamówienia publicznego.

8. Przygotowanie umowy konsorcjum.

Godziny tego pakietu doradczego możesz wykorzystać do końca 2019 roku.


Przygotujemy twoją ofertę przetargową lub pismo do zamawiającego!
Zaledwie 43zł netto za godzinę.

Co da Ci doradztwo eksperta od prawa zamówień publicznych?

 • bezpieczeństwo oferty, nie odpadniesz z przetargu z powodu prostych błędów,
 • w trakcie konsultacji oferujemy:
  - weryfikację spełniania wymagań przetargu,
  - ocenę prawidłowości przygotowanej oferty,
  - pomoc w odpowiedzi na wezwania zamawiający,
 • możliwość wygrania przetargu, który wydawał się przegrany,
 • badanie prawidłowości oferty konkurencji oraz decyzji zamawiającego,
 • zbadanie możliwości i zagrożeń wynikających z umowy, przygotowanie umów dla podwykonawców i pism dla zamawiającego,
 • ochronę uczestnika przed niekorzystnymi okolicznościami podczas realizacji umowy.

Kto skorzysta najbardziej z doradztwa i wiedzy ekspertów?

Dla jakich firm jest ta oferta:

 • Firmy świadczące roboty budowlano-remontowe,
 • Firmy, które przygotowują dokumentacje projektowej dla prac budowlanych realizowanych przez gminy,
 • Firmy zajmujące się budową, utrzymaniem i konserwacją wodociągów i kanalizacji,
 • Firmy zajmujące się utrzymaniem zieleni miejskiej,
 • Firmy zajmujące się wywozem śmieci i odpadów,
 • Firmy dostarczające oprogramowania dla urzędów,
 • Firmy dostarczające sprzęt komputerowy.

Inne firmy, które skorzystają z doradztwa:

 • Małe firmy chcące skorzystać z doradztwa z zakresu prawa zamówień publicznych.
 • Firmy zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne po raz pierwszy.
 • Wszystkie inne firmy startujące w przetargach publicznych.

Kto może skorzystać

Przedsiębiorcy starający się o zamówienia publiczne

Firmy mające siedzibę wynikającą z KRS lub CEIDG na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

Firmy należące do sektora MMŚP (mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie przekraczający 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 43 mln EUR)

Do wykorzystania aż 23h konsultacji z ekspertem od prawa zamówień publicznych.

Możesz wykorzystać aż do 23 godzin konsultacji z ekspertem od prawa zamówień publicznych:
- dzięki czemu unikniesz błędów formalnych w swojej ofercie,
- przygotujesz pełną dokumentację przetargową,
- złożysz poprawną ofertę w swoim pierwszym przetargu o zamówienie publiczne.

Co obejmują konsultacje w zakresie przygotowania oferty przetargowej?

W ramach doradztwa po zakończonym szkoleniu przygotujemy twoją dokumentację przetargową! Czyli w praktyce dostaniesz:
− indywidualne wsparcie w zakresie przygotowywania i składania ofert przetargowych,
− weryfikację spełniania warunków,
− przygotowanie pisma w ramach postępowania przetargowego,
− indywidualne konsultacje w zakresie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego (kary umowne, możliwości zmiany umowy, udzielanie zamówień dodatkowych, zatrzymanie wadium, okres gwarancji),
− indywidualne konsultacje w zakresie postępowania odwoławczego,
− doradztwo w zakresie przygotowania do uczestnictwa w e-zamówieniach.

Konsultacje i doradztwo prowadzi:
Grzegorz Rogalewicz

Chcesz pozbyć się problemów z oferty? Starasz się o zlecenia publiczne? Nie rozumiesz zmian wprowadzonych w prawie przetargowym w 2018 i 2019 roku? Boisz się, że zmarnujesz czas i odpadniesz z powodu prostych błędów formalnych? Jeśli tak, to mogę Ci pomóc.

Skorzystaj z wiedzy doświadczonego eksperta znającego procedury przetargowe zarówno od strony zamawiającego jak i wykonawcy. Posiadającego wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Dzięki temu zamiast obawiać się skomplikowanych procedur przetargowych i prawa zamówień publicznych wykorzystasz je na swoją korzyść.

Ile kosztuje udział w projekcie?


 • Godzina konsultacji to 43 zł netto.
 • Dostępna ilość godzin doradztwa dla każdego uczestnika to 23 godziny.
 • Warunkiem skorzystania z konsultacji w tej promocyjnej cenie jest udział w szkoleniu z zakresu elektronicznego składania ofert przetargowych.
 • Dwudniowe szkolenie kosztuje 89 zł netto.

Łączny koszt udziału w projekcie wynosi do 1078 zł netto (2 dni szkolenia + 23 godzin konsultacji). W przypadku wykorzystania 2-3h doradztwa miesięcznie oznacza to koszt ok. 100-150 zł netto w przeliczeniu na miesiąc (koszt jednak jest ponoszony jednorazowo).

Elementem projektu jest dwudniowe szkolenie z zakresu elektronicznego składania ofert przetargowych

Szkolenie jest dwudniowe, termin kolejnego szkolenia to: 21-22 października 2019 r. Jeśli ten termin Państwu nie odpowiada, prosimy o kontakt - zostaną dodane kolejne terminy szkoleń.

Miejsce gdzie odbędzie się szkolenie to:
Toruń, sala konferencyjna w Hotelu Meeting

Koszt jednego dnia szkoleniowego to tylko 89 złotych netto.

Szkolenie z zakresu przygotowania i składania ofert przetargowych w 2019 roku

Jakie przydatne zagadnienia będą poruszane na szkoleniu?


Elektroniczna oferta przetargowa

Jak przygotować siebie i swoją firmę, by czuć się pewnie pomimo licznych zmian w przebiegu postępowania. Praktyczne omówienie zmian związanych z udziałem wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pierwszy blok tematyczny przygotowuje do złożenia oferty elektronicznej oraz przynosi liczne ostrzeżenia co do możliwych pułapek czekających na wykonawców.

 • Których zamówień dotyczy elektronizacja?
 • Podstawy elektronizacji - jak się w niej odnaleźć?
  • podpis kwalifikowany, szyfrowanie ofert, środki komunikacji elektronicznej
 • W jakiej formie złożyć ofertę?
 • Podpis kwalifikowany
  • dla kogo konieczny? dla kogo warto mieć?
  • rodzaje podpisu
 • Składanie dokumentów z ofertą
  • dopuszczalne rodzaje plików
  • JEDZ
  • próbki
 • W jaki sposób komunikować się z zamawiającym?
 • Miniportal UZP
  • szyfrowanie oferty
  • złożenie oferty
  • komunikacja z zamawiającym
 • Komercyjne platformy zakupowe
 • Wymogi techniczne rozwiązań wymaganych przy składaniu elektronicznej oferty
 • Inne podmioty w ofercie elektronicznej
  • przygotowanie innych podmiotów do udziału w składaniu oferty
  • dokumenty podmiotów trzecich i podwykonawców
 • Elektroniczna oferta a konsorcjum
 • Poświadczanie za zgodność dokumentów składanych w postępowaniu elektronicznym
 • Jaki dostęp ma zamawiający do informacji o ofertach przed ich otwarciem?
 • Jak wygląda otwarcie ofert w postępowaniu elektronicznym?
 • Jak uzupełnić dokumenty i składać wyjaśnienia?
 • Dokumenty wytworzone elektronicznie - informacja o podmiotach wpisanych do KRS, informacja z CEIDG, zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacja o niekaralności z e-KRK
 • Pełnomocnictwo w ofercie elektronicznej
 • Wadium w postępowaniu elektronicznym
 • Dostęp do ofert konkurencji w postępowaniu elektronicznym

Praktycznie o błędach w ofertach

Blok tematyczny, który zainteresuje wykonawców, którzy nie chcą spokojnie czekać, kiedy zajmują drugą pozycję w przetargu oraz dla tych, którzy chcą walczyć z wykonawcami wygrywającymi dzięki zawarciu w swojej ofercie fałszywych informacji.

 • Rodzaje błędów w ofercie
  • błędy merytoryczne i ich znaczenie
  • błędy formalne i ich znaczenie
  • możliwość uzupełnienia oferty a błędy
  • możliwość wyjaśnienia oferty a błędy
 • Najczęstsze rodzaje błędów
  • błędy w formularzu ofertowym
  • błędy w kalkulacji ofertowej / kosztorysie
  • błędy w specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia
  • błędy w harmonogramie
  • błędy w wykazie wykonanych zamówień i referencjach
  • błędy w wykazie osób i sprzętu
  • błędy w zobowiązaniu podmiotu trzeciego
  • błędy przy wnoszeniu wadium
  • niezgodności merytoryczne w innych dokumentach ofertowych
 • Jak sprawdzać ofertę konkurencji?
 • Odmienności badania oferty złożonej w formie elektronicznej
 • Jak weryfikować swoją ofertę?
 • Jak minimalizować ryzyko popełnienia błędu w ofercie?
 • Nieprawdziwe informacje w konkurencyjnej ofercie
  • kiedy powodują wykluczenie?
  • jak weryfikować informacje konkurencji?
  • jak wykazywać nieprawdziwość?
 • Co zrobić z błędem w ofercie konkurencji?
  • kiedy przekazać zamawiającemu informację o błędzie?
  • informacja o czynności niezgodnej z ustawą
  • wniosek o udostępnienie informacji publicznej jako dodatkowy środek nacisku na zamawiającego
  • informowanie instytucji zewnętrznych
 • Odwołanie do KIO jako ostateczny sposób walki z błędną ofertą konkurencji
 • Jak uzyskać dostęp do ofert konkurencji?
  • Tryb, czas i sposób uzyskiwania dostępu
  • Jak inne dokumenty warto uzyskać?
  • Tajemnica przedsiębiorstwa w sprawdzanych ofertach
  • Najczęstsze problemy ze strony zamawiających
 • Jak sprawdzić realizację umowy przez konkurencję w przypadku przegranej w przetargu?

Szkolenie prowadzi:
Filip Siuta

Masz pytania i wątpliwości dotyczące wymogów przetargów lub swojej oferty? Wyjaśnię jak rozwiązać często wracające problemy, a w trakcie konsultacji udzielę indywidualnych odpowiedzi dotyczących Twojej oferty przetargowej.

Zajmuję się prawem administracyjnym i gospodarczym na co dzień. Od 2016 r. prowadzę własną kancelarię z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim.

Jeśli termin szkolenia Ci nie odpowiada, skontaktuj się z nami – wkrótce zostaną dodane kolejne terminy szkoleń.

Miejsce gdzie odbędzie się szkolenie to:
Toruń, sala konferencyjna w Hotelu Meeting

Chcesz wziąć udział? Chcesz wiedzieć więcej? 510 506 503

Miejsce szkolenia:

Toruń, sala konferencyjna w Hotelu Meeting

Generała Józefa Bema 73/89, woj. kujawsko-pomorskie

* * *

Kolejny termin szkolenia to

21-22 października 2019 r.

Wkrótce zostaną dodane kolejne terminy szkoleń, więc już teraz skontaktuj się i zarezerwuj miejsce dla siebie!

* * *

Pytania? Tel: 510 506 503