Jak sprawdzić ofertę konkurencji i znaleźć w niej błędy?

Specjalista ds przetargów może Ci w tym skutecznie pomóc. Sprawdzanie ofert konkurencji i wskazywanie w nich błędów jest jednym ze sposobów które pomagają zwiększyć szanse na wygranie przetargu. Wiele firm biorących udział w postępowaniach o zamówienia publiczne odpada z powodu prostych błędów formalnych. Prawo zamówień publicznych jest skomplikowane a dochodzą inne regulacje, w gąszczu wymagań naprawdę łatwo się potknąć.

Jeśli w ofercie złożonej przez konkurencję znajdują się błędy to będzie można ją podważyć! Wykonawcy bardzo często sprawdzają oferty pozostałych wykonawców i sygnalizują zamawiającemu wychwycone błędy czy niezgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. To zwykła praktyka, która jest po prostu weryfikacją ofert konkurencji. To twoja szansa, wykorzystaj ją!

Jak specialista ds przetargów pomoże Ci sprawdzić ofertę konkurencji startującej w przetargu?

Przede wszystkim specjalista ds przetargów pomoże Ci przeanalizować ofertę konkurencji pod względem zgodności z wymogami zamawiającego. Jeśli w ofercie złożonej przez konkurencję znajdują się błędy to będzie można ją podważyć!

Dzięki doświadczeniu w przygotowywaniu ofert przetargowych potrafię szybko wychwycić wiele istotnych błędów. Nie tylko pod względem wymogów formalnych, ale również co do zgodności ofert z innymi wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy ocenianiu ofert konkurencji biorę pod uwagę również regulacje, które nie wynikają wprost z ustawy, lecz na przykład orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów. Tutaj też kryje się wiele możliwości aby zweryfikować oferty konkurentów.

Co da twojej firmie pomoc specjalisty od prawa przetargowego?

Specjalista ds przetargów może znacząco zwiększyć twoje szanse na wygraną w przetargu i spowodować że konkurencja odpadnie z przetargu bądź będzie musiała poprawić ofertę.

Jakie firmy mogą zyskać na mojej pomocy w wyszukiwaniu błędów w ofercie konkurencji w przetargu?

Najczęściej pomagam znaleźć błędy w ofercie konkurencji przetargowej firmom zajmującym się:

  • pracami budowlano-remontowymi,
  • budową, utrzymaniem i konserwacją wodociągów i kanalizacji,
  • utrzymaniem zieleni miejskiej i robotami ziemnymi,
  • wywozem śmieci,
  • wykonującym dokumentacje projektowe dla prac budowlanych realizowanych przez gminy.

Jeśli chcesz działać skutecznie i wykorzystać błędy konkurencji na swoją korzyść nie zwlekaj! 

Ważne jest bym mógł rozpocząć sprawdzanie ofert konkurencji jak najszybciej. Najlepiej jeśli zdecydujesz się skorzystać z mojej pomocy niedługo po otwarciu ofert. Masz wtedy największe szanse na przekonanie zamawiającego do swoich racji i uniknięcie postępowania odwoławczego.