Jak przeprowadzić przetarg zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych?

Nie wiesz jak przeprowadzić przetarg zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych. Boisz się że przetarg nie zostanie skutecznie przeprowadzony? Boisz się że wyłoniony w przetargu wykonawca nie będzie spełniał odpowiednich wymogów albo nie będzie w stanie dostarczyć zamawianej usługi?

Najczęstsze problemy przy organizacji przetargu:

 • chcesz czuć się bezpiecznie podczas kontroli zamówienia,
 • chcesz wydać zgodnie z umową dofinansowanie ze środków unijnych,
 • chcesz wyłonić rzetelnego wykonawcę zgodnie z prawem zamówień publicznych,
 • chcesz żeby wykonawca wykonał zamówienie terminowo i w ramach budżetu,
 • chcesz żeby została wyłoniona firma posiadająca umiejętności i doświadczenie potrzebne do realizacji zamówienia.

Prawo zamówień publicznych jest skomplikowane. Same  kwestie formalne są trudne do zrozumienia i przebrnięcia, a przecież chodzi o skuteczne wyłonienie wykonawcy zamówienia. W dodatku takiego, który jest w stanie wywiązać się ze zlecenia. Nie ryzykuj, nie narażaj się na opóźnienia i błędy które mogą spowodować konieczność zorganizowania całej procedury od nowa. Jak to zrobić?

Co daje skorzystanie z pomocy eksperta od prawa przetargowego?

Dzięki fachowo przygotowanej dokumentacji i wsparciu w trakcie procedury przetargowej wyłonisz skutecznie wykonawcę potrzebnych usług:

 • dostaniesz dokładnie to co chcesz zamówić,
 • przetarg odbędzie się zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych,
 • umowa zabezpieczy Twoje interesy.

Przy jakich zamówieniach publicznych będę w stanie pomóc najskuteczniej?

Jeśli organizujesz przetarg na:

 • remont bądź budowę budynków,
 • wywóz śmieci,
 • dostawę sprzętu medycznego,
 • konserwację, budowę lub utrzymanie miejskich wodociągów i kanalizacji,
 • roboty ziemne,
 • wykonanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych,
 • zagospodarowanie lub utrzymanie terenów zielonych.

Jakie jednostki publiczne mogą skorzystać z mojej pomocy w skutecznym zorganizowaniu przetargu?

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • urzędy,
 • szkoły i uniwersytety,
 • spółki miejskie.

W jakim zakresie pomagam w zorganizowaniu procedury przetargowej?

W praktyce moja pomoc przy organizacji przetargu dla zamawiającego obejmuje następujące działania:

 • pomoc prawną przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej, w tym SWZ,
 • pomoc prawną przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotowywanie regulaminów udzielania zamówień publicznych,
 • przygotowywanie planów zamówień publicznych.

Nie musisz się już dłużej zastanawiać jak przeprowadzić przetarg zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych. Zadzwoń!