Jak się odwołać od wyniku przetargu?

W grę wchodzi duże zlecenie i nie chcesz, żeby taka okazja dla twojej firmy przepadła.

Jeśli zamawiający naruszył przepisy, przysługuje Ci prawo do złożenia odwołania. Masz jednak niewiele czasu żeby coś z tym zrobić. Dobrą wiadomością jest to że masz duże szanse na skuteczne odwołanie się od wyników przetargu. Kilkadziesiąt procent odwołań rozpatrywanych przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO) kończy się pomyślnie dla odwołującego.

Jak się odwołać od wyniku przetargu i doprowadzić do ponownego rozpatrzenia oferty?

Skorzystaj z pomocy specjalisty mającego doświadczenie w skutecznym odwoływaniu się od negatywnych wyników przetargów. Kogoś kto doskonale orientuje się w jaki sposób zamawiający najczęściej łamią prawo zamówień publicznych co znacznie zwiększa szansę na to, że twoje odwołanie zostanie przez KIO uwzględnione. Nie ryzykuj utraty wpisu czy obciążenia kosztami postępowania odwoławczego. Przed złożeniem odwołania powinieneś wiedzieć jakie są twoje szanse i czy nie ryzykujesz dalszych strat.

Co zyska twoja firma dzięki mojej pomocy przy składaniu odwołania od wyniku przetargu?

Korzystając z pomocy eksperta od prawa przetargowego zyskasz:

  • szanse na skuteczne odwołanie się od wyniku przetargu,
  • zmniejszysz ryzyko utraty wpisu i obciążenia kosztami postępowania odwoławczego,
  • dowiesz się jakie są twoje szanse i czy nie ryzykujesz dalszych strat.

Jakie firmy mają największe szanse na skuteczne odwołanie dzięki mojej pomocy?

Najczęściej pomagam odwołać się od niekorzystnego wyniku przetargu firmom budowlanym starającym się o pozyskanie zamówienia publicznego na:

  • prace budowlane i remontowe,
  • wykonanie dokumentacji projektowych dla prac budowlanych realizowanych przez gminy,
  • budowę, utrzymanie i konserwację wodociągów i kanalizacji,
  • na utrzymanie zieleni miejskiej i roboty ziemne,
  • na wywóz śmieci.

Mam doświadczenie w składaniu skutecznych odwołań:

Dla przedsiębiorców biorących udział w przetargach o wartości powyżej progów unijnych. Tutaj wolno już zakwestionować każdą decyzję zamawiającego, więc pole do działania jest spore.

Dla przedsiębiorców, którzy startują w przetargach których wartość jest poniżej unijnego progu i zauważyli nieprawidłowości w ich prowadzeniu.Tu w najważniejszych kwestiach nadal przysługuje prawo do złożenia odwołania. W pozostałych należy przekonać go do wycofania się z błędnej decyzji.