Jak przystąpić do przetargu i wygrać?

Jak przystąpić do przetargu budowlanego i nie odpaść z powodu błędów w ofercie? Prawo zamówień publicznych, kodeks cywilny i jeszcze prawo budowlane… Nie wiesz jak przygotować dokumentację przetargową, boisz się błędów i utraty wadium. Twoje obawy są uzasadnione, wiele ofert odpada z powodu prostych błędów formalnych, a elementów o które można się potknąć jest naprawdę dużo. To zrozumiałe że nie chcesz napracować się na darmo.

Najczęstsze obawy firm budowlanych przystępujących do przetargów:

 • procedury przetargowe są zbyt skomplikowane,
 • zbyt wysokie zabezpieczenia bankowe żądane przez zamawiającego,
 • zamawiający przerzuci całe ryzyko inwestycji na wykonawcę,
 • zamawiający żąda zbyt długiego okresu gwarancyjnego,
 • konieczność wpłaty wadium wydaje się zaporową kwestią.

Nie poddawaj się, warto startować w przetargach, zlecenia są wartościowe a zamawiający jest wypłacalny.

Chcesz po prostu złożyć skuteczną ofertę w przetargu publicznym i przestać martwić się o te wszystkie szczegóły?

Potrzebujesz oferty która jest zgodna z wymogami prawa zamówień publicznych i spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej.

Nie strać swojej szansy, wykaż że:

 • posiadasz kapitał ludzki,
 • odpowiedni sprzęt i maszyny,
 • oferujesz wydłużony okres gwarancji,
 • dostarczasz odpowiednią jakość wykonywanej pracy,
 • wykorzystujesz odpowiednie materiały,
 • masz wystarczające referencje.

Dobrze przygotowana oferta pozwala uniknąć wpadki, utraty cennych punktów albo odpadnięcia z przetargu.

Ekspert od prawa zamówień publicznych dla firm budowlanych pomoże Ci przygotować skuteczną ofertę przetargową.

Skorzystaj z pomocy specjalisty który na co dzień tworzy skuteczne oferty dla firm budowlanych startujących w przetargach. Doskonała znajomość przebiegu procedur przetargowych jest niezbędna żeby myśleć o wygraniu. To również gwarancja tego, że twoja oferta nie odpadnie z powodu prostego błędu formalnego.

Jakie firmy zyskają najwięcej dzięki mojej pomocy?

Wykonawcy startujący w przetargach, starający się o zamówienia publiczne na:

 • roboty budowlano-remontowe,
 • wykonanie dokumentacje projektowej dla prac budowlanych realizowanych przez gminy,
 • budowę, utrzymaniem i konserwację wodociągów i kanalizacji,
 • utrzymanie zieleni miejskiej,
 • wywóz śmieci i odpadów.

Inne firmy, które korzystają z mojej pomocy startując w przetargach publicznych:

 • firmy dostarczające oprogramowania dla urzędów,
 • firmy dostarczające sprzęt komputerowy.

Co da Ci pomoc specjalisty od prawa przetargowego?

Dzięki pomocy specjalisty od przetargów zyskasz pewność że:

 • nie odpadniesz z przetargu z powodu błędów formalnych,
 • zdobędziesz maksymalną możliwą dla twojej oferty ocenę ze strony zamawiającego,

dodatkowo dzięki pomocy eksperta od prawa zamówień publicznych wykryjesz błędy w ofertach konkurentów i będziesz mógł wskazać je zamawiającemu. Co znacznie zwiększy twoje szanse na wygranie przetargu.


Co obejmuje moja pomoc w przygotowaniu ofert przetargowych?

Jeśli chcesz się ubiegać o zamówienia publiczne, nie masz doświadczenia w przygotowywaniu ofert przetargowych. Obawiasz się że popełnisz błędy formalne albo nie zdobędziesz tylu punktów ile możesz z powodu braku doświadczenia to mogę Ci pomóc.

Jestem w stanie skutecznie przeprowadzić twoją firmę przez całą procedurę przetargową:
 • Przygotuję ofertę przetargową za Ciebie i przeprowadzę jej weryfikację.
 • Wskażę szanse i zagrożenia jakie wynikają z wzięcia udziału w konkretnym przetargu, ustrzeżesz się pułapek jakie mógł przygotować na Ciebie zamawiający.
Zdarza się, że zamawiający popełniają błędy, a ich skutkami próbują obarczać wykonawców.
 • Przeprowadzę dokładną analizę specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz dokumentów projektowych.
 • Przygotuję za Ciebie wzory pism oraz zapytań do zamawiających.