Kiedy zamawiający zwraca wadium w przetargu?

termin zwrotu wadium

6 min czytania

Jakie są ogólne zasady zwrotu wadium?

Wpłaciłeś wadium i chcesz wiedzieć, kiedy je odzyskasz? Chciałbyś przyspieszyć ten proces?

Ogólne zasady zwrotu wadium wyglądają następująco. Zamawiający zwraca wadium w przypadku:

 • upływu terminu związania ofertą (pierwotnie nie dłuższego niż 30 dni dla przetargów o wartości poniżej progów unijnych i 90 dni dla większości pozostałych),
 • odrzucenia Twojej oferty (bez konieczności zatrzymania wadium) – tu trzeba złożyć wniosek o wcześniejszy zwrot,
 • wyboru oferty innego wykonawcy – tu również trzeba złożyć wniosek o wcześniejszy zwrot, przy braku wniosku zwrot nastąpi po zawarciu umowy w postępowaniu,
 • zakończenia postępowania – jeżeli nie było powodu do zwrotu wcześniej zamawiający zwróci wadium po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania.

Poniżej znajdziesz dokładniejsze wyjaśnienie wszystkich sytuacji.

Jak wygląda zwrot wadium w przypadku upływu terminu związania ofertą?

W przypadku upływu terminu związania ofertą zamawiający zwraca wadium każdemu wykonawcy, w stosunku do którego upłynął termin związania ofertą. Dotyczy to również wykonawcy, którego oferta jest potencjalnie najwyżej punktowana.

Dla przypomnienia dodam, że upływ terminu związania ofertą nie jest jednoznaczny z odrzuceniem oferty – jest nim dopiero upływ terminu związania ofertą pomimo wezwania zamawiającego do przedłużenia terminu związania (a takie wezwanie zamawiający może sformułować tylko raz). W przypadku braku takiego wezwania zamawiający nadal musi brać pod uwagę ofertę, co do której upłynął termin związana.

Nie masz możliwości uzyskania wcześniejszego zwrotu wadium, jeśli nadal chcesz mieć szansę na wygraną w przetargu. Jeśli jednak nie jesteś już zainteresowany uzyskaniem zamówienia (lub uważasz, że nie ma na to szans) sprawdź poniżej jak wygląda kwestia wcześniejszego zwrotu wadium.

Jak uzyskać zwrot wadium przed zakończeniem postępowania?

Jeśli nie minął termin związania ofertą, a chcesz uzyskać wcześniejszy zwrot wadium (tzn. wcześniejszy niż na zakończenie postępowania) to jest to możliwe w poniższych sytuacjach:

 • odrzucenie Twojej oferty (bez konieczności zatrzymania wadium),
 • wybór oferty innego wykonawcy.

W obu sytuacjach nie masz już możliwości uzyskania zamówienia, chyba że… skutecznie zaskarżysz odpowiednią czynność zamawiającego (lub zamawiający unieważni ją z własnej inicjatywy).

Masz tu wybór spośród dwóch ścieżek:

 1. rezygnujesz z zamówienia i wnioskujesz o zwrot wadium (wniosek jest konieczny),
 2. nie składasz wniosku o zwrot wadium, nadal bierzesz udział w postępowaniu i masz nadzieję, że coś dobrego się wydarzy (np. dasz prawnikowi do weryfikacji korzystniejszą ofertę konkurencji, co zakończy się ujawnieniem podstawy do odrzucenia konkurencyjnej oferty).

Kiedy nie otrzymasz zwrotu wadium?

Oczywiście nie masz szans liczyć na bezproblemowy zwrot wadium jeżeli w ocenie zamawiającego zaszła któraś z podstaw do zatrzymania wadium przez zamawiającego (chyba że miało to miejsce po upływie terminu związania ofertą). W szczególności dotyczy to sytuacji, kiedy nie odpowiedziałeś prawidłowo na wezwanie do uzupełnienia swojej oferty.

W takiej sytuacji to co sugeruję zrobić to zweryfikować działania zamawiającego – czy rzeczywiście zaistniały wszystkie przesłanki zatrzymania wadium czy tylko niektóre z nich. Pamiętaj, że samo nieprawidłowe uzupełnienie oferty nie jest jedyną konieczną do wykazania przesłanką zatrzymania wadium, a wiele zależy od okoliczności konkretnej sprawy.

Nasza pomoc może mieć dla Ciebie wielką wartość

 • przeanalizujemy możliwość uzyskania zwrotu wadium,
 • zweryfikujemy Twoją ofertę i postępowanie w celu oddalenia groźby utraty wadium,
 • będziemy dochodzić zwrotu wadium w Twoim imieniu, również na drodze sądowej,
 • pomożemy Ci również w innych sprawach przetargowych.

Skontaktuj się ze mną (Grzegorz Rogalewicz) pod nr telefonu 510 506 503

Jak wycofać złożoną ofertę razem z wadium?

Generalnie przed upływem terminu związania ofertą nie możesz wycofać swojej oferty z przetargu. Dwie sytuacje, które przedstawiłem przed chwilą są wyjątkiem. Innych nie ma.

To co możesz zrobić to poszukać podstawy dla zamawiającego do odrzucenia Twojej własnej oferty lub podstawy do unieważnienia całego postępowania. W przypadku sukcesu zrealizujesz swój plan uzyskania zwrotu wadium.

Jakie zasady zwrotu wadium obowiązują po zakończeniu przetargu?

Podstawowa zasada jest prosta – jeśli wcześniej nie zaszła żadna z podstaw do zwrotu wadium (lub jego zatrzymania) zamawiający zwróci Ci wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu przetargu.

Nie dotyczy to sytuacji, kiedy Twoja oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu. Wówczas zamawiający zwróci Ci wadium po podpisaniu z nim umowy, a jeśli było to wymagane, również dopiero po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.’

Wadium stanowi zabezpieczenie zamawiającego przeciw wycofaniu się wykonawcy aż do do czasu podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia.

Co z wadium w przypadku rezygnacji przed terminem składania ofert?

Jeśli chcesz uzyskać zwrot wpłaconego wadium, a termin składania ofert jeszcze nie minął:

 • Jeśli złożyłeś już ofertę – prześlij zamawiającemu oświadczenia o wycofaniu swojej oferty z wnioskiem o zwrot wadium. Podkreśl, że oczekujesz niezwłocznego zwrotu wadium. Zamawiający powinien bez zwłoki dokonać zwrotu wadium.
 • Jeśli nie złożyłeś oferty – prześlij zamawiającemu wniosek o zwrot wadium. Wyjaśnij, że nie zdecydowałeś się na złożenia oferty pomimo wpłacenia wadium. Zamawiający powinien bez zwłoki dokonać zwrotu wadium.

Jeśli rzeczywiście zależy Ci na czasie skontaktuj się telefonicznie z zamawiającym i poinformuj go o składanym piśmie. Dowiedz się jaki jest czas realizacji zwrotu wadium. Zwroty wadium przed terminem składania ofert należą do rzadkości, więc niektórzy pracownicy zamawiającego mogą nie wiedzieć jak postąpić w podobnej sytuacji (np. mogą stwierdzić, że zwrócą wadium dopiero, kiedy upewnią się po terminie składania ofert, że oferta w postępowaniu rzeczywiście nie wpłynęła).

Co zrobić w przypadku niezłożenia oferty?

Jeśli minął już termin składania ofert, a Ty nie złożyłeś oferty pomimo że początkowo miałeś taki zamiar wpłacając wadium – prześlij zamawiającemu wniosek o zwrot wadium lub skontaktuj się z nim telefonicznie informując go o swojej sytuacji i prosząc o niezwłoczny zwrot wadium.

Teoretycznie żadne działanie z Twojej strony nie jest wymagane, a zamawiający po zorientowaniu się, że wpłynęło wadium, do którego nie jest przypisana oferta powinien niezwłocznie dokonać jego zwrotu. W praktyce warto upewnić się, że zamawiający rzeczywiście zorientował się w sytuacji i nie zamierza zwlekać ze zwrotem wadium.