Jaki jest termin zwrotu wadium w przetargu?

termin zwrotu wadium

4 min czytania

Kiedy zamawiający zwraca wadium w przetargu?

Chcesz wiedzieć jaki jest termin zwrotu wadium wymaganego przez zamawiającego w publicznym przetargu?

Wpłaciłeś już wadium i nie wiesz, kiedy je odzyskasz? Chciałbyś przyspieszyć ten proces?

Podstawowa zasada jest prosta – zamawiający zwróci Ci wadium dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu przetargu.

Nie dotyczy to sytuacji, kiedy Twoja oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu. Wówczas zamawiający zwróci Ci wadium po podpisaniu z nim umowy, a jeśli było to wymagane, również dopiero po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Jak widzisz, zamawiający zwraca wadium dopiero pod sam koniec postępowania przetargowego. Co jednak, kiedy chciałbyś uzyskać jego zwrot wcześniej?

Nie masz możliwości uzyskania wcześniejszego zwrotu wadium, jeśli nadal chcesz mieć szansę na wygraną w przetargu. Jeśli jednak nie jesteś już zainteresowany uzyskaniem zamówienia lub uważasz, że nie ma na to szans opiszę Ci jak wygląda wcześniejszy zwrot wadium na poszczególnych etapach postępowania.

Jak uzyskać zwrot wadium przed terminem składania ofert?

Jeśli chcesz uzyskać zwrot wpłaconego wadium, a termin składania ofert jeszcze nie minął:

  • Jeśli złożyłeś już ofertę – prześlij zamawiającemu oświadczenia o wycofaniu swojej oferty z wnioskiem o zwrot wadium. Podkreśl, że oczekujesz niezwłocznego zwrotu wadium. Zamawiający powinien bez zwłoki dokonać zwrotu wadium.
  • Jeśli nie złożyłeś oferty – prześlij zamawiającemu wniosek o zwrot wadium. Wyjaśnij, że nie zdecydowałeś się na złożenia oferty pomimo wpłacenia wadium. Zamawiający powinien bez zwłoki dokonać zwrotu wadium.

Jeśli rzeczywiście zależy Ci na czasie skontaktuj się telefonicznie z zamawiającym i poinformuj go o składanym piśmie. Dowiedz się jaki jest czas realizacji zwrotu wadium. Zwroty wadium przed terminem składania ofert należą do rzadkości, więc niektórzy pracownicy zamawiającego mogą nie wiedzieć jak postąpić w podobnej sytuacji.

Jak wygląda zwrot wadium w przypadku niezłożenia oferty?

Jeśli minął już termin składania ofert, a Ty nie złożyłeś oferty pomimo że początkowo miałeś taki zamiar wpłacając wadium – prześlij zamawiającemu wniosek o zwrot wadium lub skontaktuj się z nim telefonicznie informując go o swojej sytuacji i prosząc o niezwłoczny zwrot wadium.

Teoretycznie żadne działanie z Twojej strony nie jest wymagane, a zamawiający po zorientowaniu się, że wpłynęło wadium, do którego nie jest przypisana oferta powinien niezwłocznie dokonać jego zwrotu. W praktyce warto upewnić się, że zamawiający rzeczywiście zorientował się w sytuacji i nie zamierza zwlekać ze zwrotem wadium.

Jak domagać się zwrotu wadium przed wyborem najkorzystniejszej oferty?

Jeśli złożyłeś ofertę, ale nie zależy Ci na realizacji zamówienia lub nie widzisz już szans na wygraną to standardowy czas zwrotu wadium – po wyborze najkorzystniejszej oferty – może być dla Ciebie zbyt długi.

Szansę na zwrot wadium przed wyborem najkorzystniejszej oferty masz dopiero kiedy minie termin związania ofertą wymagany w przetargu (zazwyczaj 30 lub 60 dni).

Termin związania ofertą to czas, kiedy jesteś zobowiązany do trzymania się warunków swojej oferty. W tym czasie nie masz szans na jej wycofanie czy zwrot wadium.

Po upływie terminu związania ofertą – jeśli nie wyraziłeś zgody na jego przedłużenie – dla zamawiającego nie ma sensu dalsze przetrzymywanie Twojego wadium. I tak nie może go zatrzymać.

Nie musisz czekać więc na rozstrzygnięcie postępowania – możesz złożyć wniosek o zwrot wadium uzasadniając go upływem terminu związania swoją ofertą. Przepisy nie mówią wprost o takiej możliwości zwrotu wadium, ale skoro nie dają już zamawiającemu możliwości jego zatrzymania to Twój wniosek powinien być rozpatrzony pozytywnie. W końcu czasami rozstrzygnięcie przetargu zajmuje zamawiającym wiele miesięcy…

Kiedy nie otrzymasz zwrotu wadium?

Oczywiście nie masz szans liczyć na zwrot wadium po terminie składania ofert jeżeli w międzyczasie zaszła któraś z podstaw do zatrzymania wadium przez zamawiającego. W szczególności dotyczy to sytuacji, kiedy nie odpowiedziałeś prawidłowo na wezwanie do uzupełnienia swojej oferty.