Oświadczenie o obowiązku podatkowym u zamawiającego w ofercie przetargowej

obowiązek podatkowy u zamawiającego

5 min czytania

Skąd się wziął wymóg złożenia oświadczenia o obowiązku podatkowym u zamawiającego?

Wszędzie w formularzach ofertowych widzisz gotowe do uzupełnienia oświadczenie o powstaniu u zamawiającego obowiązku podatkowego? Zastanawiasz się jak je uzupełnić?

Już Ci wszystko wyjaśnię.

Prawo zamówień publicznych wymaga, byś deklarował czy wybór Twojej oferty spowoduje dodatkowe obciążenie podatkowe po stronie zamawiającego. Ten wymóg funkcjonuje już od 2015 r.

Obowiązek ten nie jest jednak tak straszny, jakby się to mogło wydawać na początku. Podziękowania za ten stan rzeczy należą się Krajowej Izbie Odwoławczej, która w swoich wyrokach łagodnie określiła zakres obowiązku i skutki ewentualnych błędów przy jego realizacji.

Kiedy wypełnić oświadczenie o powstaniu obowiązku podatkowego u zamawiającego?

Pierwsza dobra wiadomość jest następująca: oświadczenie musisz wypełnić tylko w sytuacji, kiedy rzeczywiście realizacja przez Ciebie zamówienia spowoduje dodatkowe obciążenie podatkowe po stronie zamawiającego.

Wystawisz zamawiającemu fakturę, która zawiera nie tylko Twoją należność, ale również kwotę podatku VAT? Mówię tu o zwykłej fakturze, która zawiera w swojej wartości podatek VAT, choćby wedle stawki 0%.

Jeśli tak, to świetnie. To znaczy, że zamawiający nie musi sam naliczyć podatku VAT i go odprowadzić. Poniesie tylko taki koszt jaki wynika z całkowitej wartości faktury. Tym samym nie musisz składać oświadczenia o obowiązku podatkowym, a jeśli masz jego wzór w formularzu, możesz je pominąć (choć zawsze lepiej je przekreślić).

Jak wypełnić oświadczenie o powstaniu obowiązku podatkowego u zamawiającego?

Oświadczenie musisz złożyć jedynie w sytuacji, kiedy faktura nie będzie zawierała kwoty podatku VAT.

Jakie to będą sytuacje? Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak:

  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
  • import usług lub towarów,
  • mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT (np. określone w ustawie o podatku od towarów i usług dostawy sprzętu elektronicznego)

Szczerze mówiąc uzupełnienie oświadczenia nie wymaga żadnej dodatkowej wiedzy w porównaniu do tej, którą musisz dysponować wystawiając fakturę. Po prostu informacje, które normalnie pojawiłyby się dopiero na fakturze przekażesz zamawiającemu już wcześniej.

Twoim obowiązkiem jest zawarcie w oświadczeniu poniższych informacji:

  • potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
  • wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (najlepiej wskazać nazwę, która znajdzie się później na fakturze),
  • wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku.

Oświadczenie to nie musi zawierać stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć zamawiający. Obie wartości zamawiający powinien ustalić we własnym zakresie.

Jak złożyć oświadczenie o obowiązku podatkowym u zamawiającego?

Oczywiście jeśli zamawiający przewidział miejsce dla takiego oświadczenia, to warto z niego skorzystać.

W braku sugestii ze strony zamawiającego proponuję złożyć oświadczenie o obowiązku podatkowym u zamawiającego w formularzu oferty, zaraz pod określeniem oferowanej ceny. Jeśli formularz oferty nie jest edytowalny, a nie ma tam miejsca na Twoje oświadczenie dołącz je jako odrębny załącznik do oferty.

W formularzu cenowym jeśli zamawiający wymagał podania stawki podatku VAT i jego wysokości nie wpisuj stawki i wysokości podatku, tam gdzie podatek będzie rozliczał zamawiający, jedynie zamieść informację, iż obowiązek podatkowy w tym zakresie spoczywa na zamawiającym.

Błędne uzupełnienie oświadczenia w przetargu nie dyskwalifikuje automatycznie Twojej oferty

Błędne uzupełnienie przez Ciebie oświadczenia o powstaniu u zamawiającego obowiązku podatkowego nie powinno skutkować odrzuceniem oferty. To już utrwalone stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej.

Twoje oświadczenie ma jedynie walor informacyjny i tak powinno być traktowane przez zamawiającego. Nawet jeśli oświadczenie zostało uzupełnione błędnie – zamawiający powinien samodzielnie ustalić czy wystąpi po jego stronie dodatkowe obciążenie podatkowe i je określić.

Tu może pojawić się jednak problem. Tym problemem jest sytuacja, kiedy tylko część zakresu zamówienia objęta będzie mechanizmem odwróconego obciążenia podatkiem VAT, a zamawiający nie jest w stanie ustalić wartości tego zakresu. Złożyłeś ofertę, a zamawiający nie jest w stanie nawet poddać jej ocenie – do oceny ofert zamawiający powinien przyjąć pełen koszt zamówienia, łącznie z dodatkowym obciążeniem podatkowym, którego nie jest w stanie wyliczyć.

Według mnie, w takim konkretnym przypadku, Twoja oferta rzeczywiście powinna zostać odrzucona przez zamawiającego.

Brak wymaganego oświadczenia o obowiązku podatkowym u zamawiającego najczęściej nie jest problemem w przetargu

Nie masz obowiązku składania oświadczenia o treści negatywnej – tzn. oświadczenia, iż wybór Twojej oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego.

Jeśli nie złożysz oświadczenia o obowiązku podatkowym to tak jakbyś zadeklarował, że zamawiający nie będzie zmuszony do doliczenia podatku VAT do ceny Twojej oferty.

Jeśli jednak zamawiający będzie musiał samodzielnie rozliczyć podatek VAT, a Ty nie złożyłeś odpowiedniego oświadczenia to Twoja sytuacja zależy od tego czy zamawiający jest w stanie samodzielnie sprawdzić od jakiej wartości podatek powinien być naliczony.

Póki zamawiający jest w stanie samodzielnie określić zakres, w jakim zmuszony będzie samodzielnie rozliczyć podatek VAT i jego wartość – nie poniesiesz negatywnych konsekwencji swojego błędu.