Udział w negocjacjach a złożenie oferty dodatkowej – najważniejsze pytania

3 min czytania

Czy brak udziału w negocjacjach wpływa na możliwość złożenia oferty dodatkowej?

W trybie podstawowym (w jego wariancie z opcjonalnymi negocjacjami, opisanym w art. 275 pkt 2 p.z.p. którego dotyczy ten artykuł), jeśli dochodzi do etapu negocjacji zamawiający zaprasza do nich wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu (jeśli to przewidziano, zaprasza ograniczoną ilość wykonawców).

Negocjacje są zgodnie z ustawą etapem obowiązkowym poprzedzającym składanie ofert dodatkowych. Często jednak same „negocjacje” nie mają wielkiego sensu, gdyż mogą dotyczyć tylko treści oferty ocenianej w ramach kryteriów oceny ofert.

Oczywiście zazwyczaj dobrze pojawić się u zamawiającego (jeśli w tej formie są prowadzone negocjacje) i porozmawiać, ale co jeśli naprawdę szkoda Ci na to czasu. Czy możesz zignorować negocjacje, a następnie złożyć ofertę dodatkową?

Brak udziału w negocjacjach niczego nie zmienia w Twojej sytuacji. Zamawiający nadal zobowiązany jest do zaproszenia Cię do złożenia oferty dodatkowej.

Pamiętaj, że zamawiający nie ma możliwości pominięcia etapu negocjacji, jeżeli chce zaprosić wykonawców do składania ofert dodatkowych. Tym samym etap „negocjacji” (gdzie nie ma za bardzo miejsca na negocjacje) może być mało istotny również dla zamawiającego.

Na marginesie tylko ostrzegę, że odmienna sytuacja obowiązuje w trybie podstawowym z obowiązkowymi negocjacjami (w art. 275 pkt 3 p.z.p.).

Nasza pomoc może mieć dla Ciebie wielką wartość

Skontaktuj się ze mną (Grzegorz Rogalewicz) pod nr telefonu 510 506 503

Czy istnieje obowiązek złożenia oferty dodatkowej?

Nie ma obowiązku złożenia oferty dodatkowej. Dotyczy to również sytuacji, kiedy jako wykonawca wziąłeś udział w negocjacjach z zamawiającym.

Pierwotnie złożona oferta może być Twoim ostatnim słowem. Oferta dodatkowa nie może zawierać gorszych warunków realizacji zamówienie niż pierwotna (w każdym z kryteriów oceny ofert), więc jeżeli nie jesteś w stanie (lub nie chcesz) swojej oferty poprawić to nie musisz tego robić. Oceniona zostanie wówczas pierwotnie złożona oferta.

Czy podczas negocjacji możesz się zobowiązać do złożenia oferty dodatkowej o określonej treści?

Jak już napisałem wcześniej, same „negocjacje” mogą dotyczyć tylko treści oferty ocenianej w ramach kryteriów oceny ofert. Jednocześnie jednak nie mają one żadnego wiążącego charakteru.

Nawet jeśli podczas negocjacji oświadczysz, że masz zamiar złożyć ofertę dodatkową i istotnie obniżyć cenę swojej oferty to nie ma to wpływu na składanie oferty dodatkowej. Po pierwszej, nie musisz jej złożyć, po drugie, jej treść nie musi zawierać istotnie obniżonej ceny.

Pomimo swojej nazwy, „negocjacje” są tutaj bardziej etapem wstępnym, nie raz niepotrzebnym i zamawiającemu, i wykonawcy, a jedynie wymaganym przez przepisy.

Znaczenie dla losu postępowania mają składane oferty dodatkowe, gdyż to one będą oceniane (jedynie w przypadku braku oferty dodatkowej lub jej odrzucenia będzie oceniania pierwotnie złożona oferta).

Czy brak złożenia oferty dodatkowej wpływa na los pierwotnej oferty?

Załóżmy, że nie tylko nie wziąłeś udziału w negocjacjach, ale też i nie złożyłeś oferty dodatkowej na zaproszenie zamawiającego? Czy na tym zakończył się Twój udział w postępowaniu?

Nie.

Do czasu upływu terminu związania ofertą wiąże Cię oferta złożona w pierwotnym terminie składania ofert.

Nie zmienia tego:

  • brak złożenia oferty dodatkowej
  • złożenie oferty dodatkowej podlegającej odrzuceniu (choć w praktyce widziałem przykład odmiennego, powiedzmy sobie wprost – błędnego, potraktowania takiej sytuacji i odrzucenia również oferty podstawowej).