Co możesz zrobić kiedy nie odpowiada Ci wymóg średniorocznego zatrudnienia?

4 min czytania

Jakie masz możliwości działania?

Zamawiający dość rzadko stawiają warunek udziału w postępowaniu odnoszący się do średniorocznego zatrudnienia u wykonawcy. Kiedy już to jednak zrobią wykonawcy dzielą się na tych, którzy bez problemu spełniają postawiony warunek oraz tych, którzy potrzebują pomocy prawnika.

Warunki udziału w postępowaniu mają to do siebie, że standardowo uniemożliwiają złożenie oferty również części wykonawców, którzy są w stanie wykonać zamówienie należycie. Po pierwsze, nikt nie jest w stanie precyzyjnie oddzielić wykonawców z odpowiednim potencjałem od pozostałych. Po drugie, częsty punkt widzenia zamawiających jest taki, że lepiej się pomylić ustalając wysokość warunków i nie dopuścić do zamówienia rzetelnego oferenta niż pozwolić na start takiego, który niesie duże ryzyko problemów przy realizacji.

Kiedy więc czujesz, że zamówienie jest dla Ciebie odpowiednie, a jednak nie spełniasz postawionego warunku udziału odnoszącego się do średniorocznego zatrudnienia chcesz coś z tym zrobić. Co warto zrobić?

 • zweryfikować warunek pod kątem ilościowym – jego proporcjonalności do przedmiotu zamówienia,
 • odnieść warunek do rozmiaru i sposobu działania wykonawców podobnych zamówień,
 • sprawdzić w jakim sposób zamawiający chce by było uwzględnione średnioroczne zatrudnienie (umowy cywilnoprawne, części etatu),
 • sprawdzić możliwość łączenia potencjału lub polegania na zasobach innych podmiotów,
 • sprawdzić poprawność sposobu potwierdzania spełniania warunku.

Jak ocenić proporcjonalność warunku?

Warunek proporcjonalny to przede wszystkim warunek, który nie jest nadmierny.

Najprostsza, podstawowa miara to odniesienie wymaganego rozmiaru zatrudnienia do ilości osób koniecznych do realizacji zamówienia. Jeżeli do realizacji zamówienia konieczna jest praca 20 osób to z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że wymóg średniorocznego zatrudnienia na poziomie 40 osób zostanie uznany za nadmierny. Nawet fakt, że Twoja branża może działać w inny sposób niż rzucanie całego potencjału firmy do realizacji jednego zamówienia raczej tu nic nie zmieni.

Warunek średniorocznego zatrudnienia tylko pośrednio odnosi się do zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia – w końcu mowa o zatrudnieniu kogokolwiek, niekoniecznie mają to być osoby, które będą realizowały zamówienie lub nawet pracują na stanowiskach związanych z realizacją zamówienia. Jak widać, bardziej wygląda to na ogólny potencjał do prowadzenia działalność w danym rozmiarze niż do realizacji konkretnego zamówienia.

Tym bardziej więc masz uzasadnienie, by oczekiwać, że tego rodzaju warunek nie będzie nadmierny.

Możliwy udział podwykonawców jako argument co do wysokości warunku

Co jednak w sytuacji, kiedy rzeczywiście ilość osób określona przez zamawiającego jest adekwatna dla zamówienia, jednak Twoje przedsiębiorstwo nie zatrudnia ich tylu ze względu na duży udział pracy podwykonawców?

W takim przypadku masz potencjalnie dobre argumenty, by oczekiwać (lub domagać się w postępowaniu odwoławczym) obniżenia warunku lub dopuszczenia sumowania potencjału kilku podmiotów. Celowe będzie pokazanie, że:

 • taki sposób realizacji zamówienia został dopuszczony przez zamawiającego,
 • wiele podobnych zamówień jest realizowanych przy znacznym udziale podwykonawców,
 • minimalny poziom kadry własnej może zostać przez to obniżony.

Jeżeli uda Ci się to pokazać, to postawiony przez zamawiającego warunek okaże się nadmierny, gdyż ewidentnie będzie się odnosił tylko do jednego z uprawnionych sposobów realizacji zamówienia (do samodzielnej realizacji zamówienia w przeważającej części).

Jaki jest uwzględniany rodzaj zatrudnienia?

W przypadku braku takiego ograniczenia wyrażonego w dokumentach zamówienia pojęcie średniorocznego zatrudnienia obejmie nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale również umowy cywilnoprawnej.

Być może więc tylko na pierwszy rzut oka nie spełniasz warunku, ale właściwe uwzględnienie wszystkich zatrudnianych na różne sposoby osób pozwoli Ci na wykazanie jego spełniania.

Jeżeli zaś zamawiający ograniczył treść do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę to od razu do analizy nadaje się kwestia czy uczynił to zasadnie.

Czy jest możliwość łączenia potencjału w odniesieniu do średniorocznego zatrudnienia?

Możliwość łączenia potencjału kilku podmiotów w odniesieniu do warunku średniorocznego zatrudnienia zależy od charakteru zamówienia oraz sposobu w jaki powiązany jest z nim ten wymóg.

Na pewno nie jest ona oczywista. Nie możesz zakładać możliwości wspólnego wykazania spełniania tego warunku bez przyzwolenia wyrażonego w specyfikacji warunków zamówienia.

Pamiętaj, że możemy wspomóc Twoją pracę:

 • przeanalizujemy treść postawionych warunków udziału w postępowaniu,
 • zweryfikujemy spełnianie przez Twoje przedsiębiorstwo warunków udziału w postępowaniu,
 • ocenimy szansę skutecznego zaskarżenia niekorzystnych w Twojej ocenie wymogów zamawiającego,
 • pomożemy również w innych sprawach „zamówieniowych”.

Skontaktuj się ze mną (Grzegorz Rogalewicz) pod nr telefonu 510 506 503