Kiedy możesz złożyć odwołanie na odpowiedzi zamawiającego w przetargu?

zaskarżenia odpowiedzi zamawiającego

4 min czytania

Kiedy możesz złożyć odwołanie wobec wyjaśnień w przetargu?

Zaskarżenie odpowiedzi zamawiającego w przetargu, kiedy i co można zaskarżyć?

W przetargach o wartości powyżej progów unijnych możesz zaskarżyć do Krajowej Izby Odwoławczej każdą czynność zamawiającego. A więc teoretycznie każdą udzieloną przez zamawiającego odpowiedź na pytania wykonawców.

W przetargach o niższej wartości możesz zaskarżyć jedynie odpowiedzi dotyczące warunków udziału w postępowaniu lub opisu przedmiotu zamówienia.

Oczywiście dla kwestii zaskarżenia nie ma znaczenia czy pytania są Twoje czy innego wykonawcy.

Niezależnie od wartości przetargu na drodze do złożenia odwołania do KIO masz zawsze dodatkową przeszkodę – termin (5 lub 10 dni, zależnie od wartości postępowania).

Jeśli te 5/10 dni nie minęło od czasu publikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie ma problemu czy zaskarżasz odpowiedzi modyfikujące treść specyfikacji czy nie, masz jeszcze czas na złożenie odwołania.

Zazwyczaj jednak odpowiedzi zamawiającego możesz spodziewać się w dłuższym czasie. Co wtedy?

Jak wygląda zaskarżenie odpowiedzi zamawiającego, kiedy minął termin zaskarżenia pierwotnej treści specyfikacji?

Możliwość zaskarżenia odpowiedzi zamawiającego zależy tu od jednej rzeczy. Od tego czy w odpowiedziach zamawiający zmienił wcześniejszą treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jeśli po odpowiedziach treść wymagań zamawiającego jest inna (choćby odrobinę) od wcześniejszej treści możesz zaskarżyć tak wprowadzoną zmianę. Możesz to zrobić choćby zamawiający przedstawił ją tylko jako wyjaśnienie treści specyfikacji.

Zaskarżyć możesz jedynie zmieniony fragment wymagań zamawiającego i to tylko w zakresie w jakim został zmieniony.

Przykład

Zamawiający oczekuje dostawy kardiomonitorów, jednak oferowany przez Ciebie sprzęt nie spełnia czterech wymogów opisu przedmiotu zamówienia. Zadajesz zamawiającemu pytania z wnioskiem o zmianę tych wymogów. Zamawiający po dwóch tygodniach publikuje odpowiedzi, w których godzi się na zmianę trzech z czterech wymogów. Czy możesz zaskarżyć ten jedyny pozostały nieodpowiadający Ci wymóg?

Wyjaśnienie: Nie masz takiej możliwości. Zamawiający nie zmienił tego jednego problematycznego wymogu. Tym samym termin na jego zaskarżenie do KIO biegnie od dnia jego publikacji na stronie zamawiającego. Po dwóch tygodniach jest już za późno.

Zmiana wymogu nie zawsze wiąże się z nowym terminem na wniesienie odwołania. Jeśli wymóg został złagodzony, nie możesz skutecznie próbować go zaskarżyć.

Nie skarżysz bowiem pierwotnego wymogu, tylko samą czynność jego zmiany. A złagodzenia wymogu zamawiającemu nie możesz zabronić.

Przykład

Zamawiający wymagał wykazania się doświadczeniem w realizacji jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie budynku wraz z instalacjami o wartości roboty budowlanej nie mniejszej niż 1 400 000 złotych brutto.

W ramach odpowiedzi na pytanie wykonawcy zgodził się obniżyć wartość wymaganej roboty do 1 000 000 złotych brutto. Ty, posiadając podobne doświadczenie, ale o wartości roboty ok. 950 000 zł, początkowo odpuściłeś sobie zadawanie pytań zamawiającemu, ale teraz widzisz, że wymóg jest tylko nieznacznie wyższy niż posiadane przez Ciebie doświadczenie. A gdyby tak zaskarżyć ten wymóg i ugrać jeszcze dodatkowe obniżenie, już tylko o 50 000 zł?

Wyjaśnienie: Zamawiający rzeczywiście zmienił postawiony warunek doświadczenia. Tyle, że zmienił go na łagodniejszy dla wykonawców, również dla Ciebie. Nie możesz zaskarżyć tego, że zamawiający złagodził swoje wymagania.

Czy zadanie pytań wydłuża termin na złożenia odwołania do KIO?

Nie ma w prawie zamówień publicznych żadnego mechanizmu, który wydłużałby lub zawieszał termin na wniesienie odwołania z uwagi na wcześniejszą wolę wyjaśnienia spornej kwestii pytaniami do zamawiającego.

Tym samym jeśli decydujesz się tylko na zadanie pytanie zamawiającemu co do problematycznego dla Ciebie wymogu to najczęściej tracisz możliwość ich zaskarżenia. Pozostaje Ci liczyć na pozytywną odpowiedź zamawiającego.

Co robić w przypadku niekorzystnych odpowiedzi zamawiającego?

Po pierwsze, pamiętaj, że udzielone odpowiedzi mogą zostać przez zamawiającego zmienione. Zastanów się czy masz argumenty, które mogłyby zamawiającego przekonać do zmiany zdania.

Po drugie, sprawdź czy udzielone odpowiedzi stanowią zmianę wymogów na Twoją niekorzyść. Jeśli tak, sprawdź sens ich zaskarżenia.

I na koniec zapamiętaj na przyszłość, by zaraz po ogłoszeniu przetargu rozważyć opcję jednoczesnego zadania pytań i złożenia odwołania. Odwołanie w razie potrzeby można cofnąć uzyskując zwrot 90% wpłaconego wpisu. Korzystając z tego rozwiązania nie tracisz prawa do wniesienia odwołania, jednocześnie zaś zamawiający wie, że powinien poważnie potraktować Twoje pytania.