Kiedy ofertę w przetargu musisz złożyć w formie elektronicznej?

Kiedy ofertę w przetargu musisz złożyć w formie elektronicznej?

3 min czytania

Czy obowiązek elektronicznego składania oferty wszedł już w życie?

Tak. Obowiązek składania oferty w formie elektronicznej wszedł już w życie. Oznacza to konieczność złożenia całej oferty w postaci w pełni elektronicznej, bez wykorzystania tradycyjnej papierowej formy.

Obowiązek ten nie dotyczy jednak na razie wszystkich postępowań przetargowych.

Których postępowań dotyczy obowiązek złożenia oferty w formie elektronicznej?

Elektronicznie składanie ofert dotyczy wszystkich nowo rozpoczętych postępowań o większej wartości:

  1. Nowo rozpoczętych, czyli wszystkich postępowań rozpoczętych 18 października 2018 r. i później. Wcześniejsze przetargi toczą się wedle dotychczasowych reguł.
  2. O większej wartości, czyli o wartości równej i powyżej progów unijnychwysokość progów możesz sprawdzić w tym artykule – jest ich kilka rodzajów, więc niestety, ale ciężko mi podać jedną wartość.

Dodatkowo zamawiający sam może nałożyć na wykonawców taki obowiązek w pozostałych postępowaniach przetargowych.

Już przed 18 października 2018 r. zamawiający mogli, a nieliczni z nich wręcz musieli wymagać składania ofert w formie elektronicznej. Jednak szansa natknięcia się na takie postępowanie była niewielka.

Jak sprawdzić w jakiej formie należy złożyć ofertę?

Przede wszystkim to zamawiający musi wiedzieć, czy w prowadzonym przez niego postępowaniu konieczne jest składanie ofert w postaci elektronicznej. Co więcej, musi procedurę elektronicznego składania oferty dokładnie opisać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (np. wymagając złożenia oferty z wykorzystaniem Miniportalu i ePUAP powinien opisać sposób składania ofert przy ich pomocy).

Zatem prosty wniosek jest taki, że jeśli nie pominiesz lektury specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a dokładniej jej części poświęconej sposobowi składania ofert, to zamawiający sam Ci napisze, w jakiej formie należy złożyć ofertę.

A co z JEDZ? Ten był składany elektronicznie już wcześniej…

Już pół roku wcześniej, bo 18 kwietnia 2018 r. wprowadzono obowiązek składania oświadczenia JEDZ (jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia) w formie elektronicznej.

Oświadczenie to było i jest składane w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych.

Wcześniejsza forma jego składania była bardzo kłopotliwa. Teraz, tam gdzie elektronicznie będzie składana cała oferta, JEDZ będzie już jej normalną częścią. Nie będzie przesyłany oddzielnie za pomocą poczty e-mail.

Kiedy elektronizacja obejmie wszystkie postępowania?

Obowiązek składania ofert w formie elektronicznej obejmie wszystkie postępowania przetargowe rozpoczęte w 2020 r. Od tego czasu elektronizacja obejmie również postępowania o mniejszej wartości, tj. poniżej progów unijnych.

Data ta może ulec jeszcze zmianie. Raz już została zmieniona, pierwotną był 18 października 2018 r. podobnie jak w postępowaniach o większej wartości. Ku uldze wszystkich zainteresowanych na razie postępowania te odbywają się zgodnie z dotychczasowymi regułami.

Co oznacza jednak, że zamawiający może samodzielnie zrezygnować z formy papierowej oferty i narzucić obowiązek złożenia oferty w formie elektronicznej.

Nadal nie jest i również w 2020 r. nie będzie obowiązku elektronicznego składanie ofert we wszystkich postępowaniach, do których prowadzenia nie stosuje się ustawy prawa zamówień publicznych, czyli również tych o wartości poniżej 30 000 euro. I tu jednak zamawiający za jakiś czas mogą sami zacząć wymagać takiej formy złożenia oferty.