Jak uzyskać odpis KRS i CEIDG na potrzeby przetargu?

Jak uzyskać odpis KRS i CEIDG na potrzeby przetargu?

4 min czytania

Jak uzyskać odpis z CEIDG?

Odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) można uzyskać elektronicznie za pomocą serwisu prowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki pod adresem ceidg.gov.pl

Zacznij od kliknięcia zielonego kafelka „Znajdź przedsiębiorcę”. Wyświetli Ci się okno wyszukiwania:

wyszukiwarka CEIDG

Aby uzyskać wydruk z CEIDG:

 1. Znajdź swoją działalność korzystając z wyszukiwarki. Kryteriów wyszukiwania jest wiele, ale najprościej podać nazwę działalności lub numer NIP czy REGON.
 2. Przepisz kod weryfikacyjny wyświetlający się na dole strony.
 3. Kliknij przycisk „Szukaj”
 4. Wyniki wyszukiwania otrzymasz w formie listy. Kliknij na nazwę swojej działalności.
 5. Po otwarciu strony działalności na dole strony masz dostępny przycisk „Drukuj/Pobierz PDF”. Skorzystaj z niego.

Pobrany plik musisz przekazać zamawiającemu elektronicznie lub pisemnie zgodnie z warunkami przetargu i wezwania zamawiającego.

W przypadku składania oferty w formie pisemnej wydrukowany dokument jest gotowy do złożenia zamawiającemu. Nie musisz go podpisywać ani potwierdzać za zgodność z oryginałem.

Jak uzyskać odpis z KRS?

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) można uzyskać elektronicznie za pomocą serwisu prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod adresem ekrs.ms.gov.pl – kliknij tam na link „wyszukiwarka KRS”.

Otworzy Ci się wyszukiwarka wyglądająca tak jak poniżej:

wyszukiwarka KRS

Aby uzyskać swój odpis KRS:

 1. Zaznacz z jakiego rejestru potrzebujesz danych. W Twoim wypadku będzie to zapewne rejestr przedsiębiorców, więc zaznacz kwadrat przed słowem Przedsiębiorcy.
 2. Uzupełnij jedno z kryteriów wyszukiwania (najlepiej wpisz numer KRS lub NIP, wtedy wyskoczy Ci tylko jeden wynik wyszukiwania).
 3. Potwierdź, że nie jesteś robotem, zaznaczając odpowiedni kwadrat.
 4. Kliknij „Szukaj”
 5. Przejrzyj listę wyników wyszukiwania, która wyświetla się poniżej, znajdź swój podmiot i kliknij „Wyświetl” w ostatniej kolumnie tabeli.
 6. Zobaczysz podstawowe dane swojego podmiotu. Poniżej, na dole strony masz przycisk do pobrania wydruku informacji aktualnych

Pobrany plik musisz przekazać zamawiającemu elektronicznie lub pisemnie zgodnie z warunkami przetargu i wezwania zamawiającego.

W przypadku składania oferty w formie pisemnej wydrukowany dokument jest gotowy do złożenia zamawiającemu. Nie musisz go podpisywać ani potwierdzać za zgodność z oryginałem.

Jakie warunki musi spełniać odpis składany w przetargu?

Odpis z właściwego rejestru to chyba najczęściej żądany dokument w postępowaniach przetargowych. Bywa, że jest to jedyny dokument jaki należy złożyć z ofertą.

Oto dwa podstawowe warunki jakie taki odpis musi spełniać:

 • odpis musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (albo przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu),
 • odpis musi być aktualny.

Oba warunki muszą zostać spełnione jednocześnie.

Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wymaganym odpisem jest wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a dla spółek prawa handlowego i innych podmiotów wpisywanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – odpis z tego rejestru.

Ile czasu jest ważny odpis?

Odpis nie może być starszy niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Może być wystawiony w dowolnej późniejszej dacie, nawet po terminie składania ofert (co kiedyś nie było możliwe w przypadku odpisu aktualnego).

Obecnie odpis z rejestru jest składany w przetargu jedynie przez wykonawcę, którego oferta jest najwyżej w aktualnym rankingu ofert. Nie trzeba składać go z ofertą, a jedynie czekać na ewentualne wezwanie zamawiającego.

Pamiętaj, że odpis może być starszy niż 6 miesięcy przed datą jego złożenia, a ograniczenie 6 miesięcy dotyczy okresu wstecz od terminu składania ofert.

Co to znaczy, że odpis musi być aktualny?

Odpis składany w przetargu musi być aktualny. Oznacza to, że dane zawarte w odpisie nie uległy zmianie od czasu jego uzyskania i są zgodne ze stanem faktycznym w momencie jego składania zamawiającemu.

Przykład

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wezwana do złożenia odpisu z KRS w przetargu nieograniczonym. Termin składania ofert upłynął 20.08.2018 roku, odpis powinien więc być wystawiony najwcześniej 20.02.2018 roku.

I teraz, jeśli do zarządu tej spółki został powołany nowy członek zarządu, a zmiana została wpisana 13.06.2018 roku, to odpis powinien być wystawiony najwcześniej z tą datą, gdyż odpis powinien być nie tylko wystawiony najwcześniej 6 miesięcy przed terminem składania ofert, ale również prezentować stan aktualny w czasie jego składania zamawiającemu.

Jaki jest cel składania odpisu zamawiającemu?

Celem składania odpisu przewidzianym wprost w prawie jest wykazanie braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 prawa zamówień publicznych. Chodzi więc o weryfikację podstawy wykluczenia dotyczącej ewentualnej upadłości lub likwidacji.