Wzór wniosku o udostępnienie oferty konkurencji

wniosek o wgląd do ofert przetargowych

6 min czytania

Jak uzyskać dostęp do ofert przetargowych konkurencji?

Potrzebujesz pobrać wniosek o wgląd do ofert przetargowych? Chciałbyś sprawdzić treść oferty konkurencji? Świetnie, poniżej znajdziesz wzór wniosku o udostępnienie oferty konkurencji, który przyda Ci się w wielu postępowaniach przetargowych:


Pobierz wzór wniosku o wgląd lub kopię oferty przetargowej:

Kliknij, by pobrać

Wzór wniosku o udostępnienie oferty konkurencji w przetargu przygotowałem tak, byś mógł łatwo wykorzystać zgodnie ze swoimi potrzeb:

 • Chciałbyś uzyskać kopię oferty konkurencji?
 • Chciałbyś uzyskać jedynie wgląd do oferty konkurencji (przejrzeć ją w siedzibie zamawiającego)?
 • Chciałbyś poprosić o pozostałe pisma składane przez konkurenta oraz wezwania wysyłane przez zamawiającego?

Wszystko to znajdziesz w moim wzorze.

Wniosek o wgląd do ofert przetargowych. Jak skorzystać ze wzoru?

 1. Pobierz wzór i otwórz plik.
 2. Wybierz czy wnosisz o udostępnienie kopii (pierwsza strona) czy wgląd do dokumentów (druga strona pliku).
 3. Uzupełnij miejscowość i datę wniosku, dane zamawiającego i postępowania, którego dotyczy Twój wniosek.
 4. Wybierz udostępnienia jakich informacji (dokumentów) żądasz – możesz modyfikować wzór usuwając część jego treści (np. jeśli nie potrzebujesz kopii protokołu postępowania).
 5. Jeśli interesuje Cię wgląd w dokumenty określ, kiedy chciałbyś je zobaczyć oraz czy zamierzasz robić zdjęcia dokumentom.
 6. Wskaż adres e-mail do przekazania kopii dokumentów lub uzgodnienia terminu wglądu.
 7. Wydrukuj wniosek, podpisz i przekaż zamawiającemu (niekoniecznie pisemnie, wystarczy przekazania za pomocą poczty elektronicznej).
 8. Zadzwoń do zamawiającego i powiedz mu, że złożyłeś wniosek, dopytaj, kiedy możesz liczyć na odpowiedź – to oczywiście nie jest wymóg, ale dzięki rozmowie często udaje się przyspieszyć uzyskanie odpowiedzi.

W razie wątpliwości zadzwoń do mnie (510 506 503), a wyjaśnię Ci jak skorzystać ze wzoru.

Szukasz błędów w ofercie konkurencji?

Jeśli szukasz błędów w ofercie konkurencji to uzyskanie kopii oferty lub wglądu do niej jest tylko pierwszym krokiem. Najważniejsze i najbardziej wymagające jest rzetelne sprawdzenie konkurencyjnej oferty.

Zależy Ci na wygranej? Ile zyskałbyś wygrywając przetarg, w którym na razie zajmujesz drugie miejsce?

Specjalizuję się w sprawdzaniu ofert przetargowych. Szukam błędów w ofertach Twojej konkurencji. Znajduję je.

Oczywiście nie każda oferta zawiera błędy, a nie każdy błąd eliminuje ofertę. Warto jednak działać. Koszty w przypadku braku błędów są prawie żadne. A korzyści w razie sukcesu – ogromne.

Sprawdź szczegóły naszej przyszłej współpracy, zdecyduj się i korzystaj!

Chcesz uzyskać wgląd do oferty przetargowej czy kopię oferty przetargowej?

Zastanawiasz się czy lepiej uzyskać dostęp do oferty konkurencji przez sam wgląd (przejrzenie oferty w siedzibie zamawiającego) czy uzyskanie jej kopii?

No cóż, nie ukrywajmy, że wygodniejsza jest kopia oferty. Również dla mnie. Można ją bez problemu przesłać i wygodnie sprawdzać. Czasami jednak jakość kopii jest przeciętna, a jeśli kopia jest czarno-biała to nawet trudno odróżnić czy podpis na dokumencie nie jest odbitką.

Wgląd do ofert również ma swoje zalety. Najistotniejsza jest prosta – jest to łatwiejsze dla zamawiającego. Często pracownicy zamawiającego nie chcą poświęcać swojego czasu na sporządzenie kopii ofert. Zmusić ich do tego nie masz możliwości. A przynajmniej nie w terminie, który daje Ci szansę na skuteczne podważenie oferty innego wykonawcy. Wówczas wgląd do oferty to jedyne dostępne rozwiązanie.

Jakie dokumenty powinny Cię interesować?

Pamiętaj, że oferta to nie wszystko czego potrzeba, by dobrze zweryfikować ofertę konkurencji. Warto dysponować całą korespondencją wymienioną w toku postępowania pomiędzy zamawiającym a konkurencją. Mogą tam pojawić się wezwania zamawiającego i odpowiedzi wykonawcy, które również warto sprawdzić.

Jest to szczególnie ważne po ostatnich nowelizacjach prawa zamówień publicznych – obecnie spora część dokumentów składana jest tylko przez wykonawcę, który złożył najwyżej ocenioną ofertę. Tych dokumentów nie znajdziesz w ofercie, a chyba nie chcesz pominąć ich przy sprawdzaniu?

W konkretnych okolicznościach możesz chcieć zweryfikować również:

 • informacje zawarte w protokole postępowania – np. szacowaną wartość zamówienia, osoby uczestniczące w określeniu warunków udziału w postępowaniu, uzasadnienie braku podziału zamówienia na części,
 • karty oceny indywidualnej ofert – jeśli ocena ofert dokonywana jest indywidualnie przez poszczególne osoby oceniające, zwłaszcza kiedy zawiera uzasadnienie proponowanej punktacji.

Sporządzony przez mnie wzór wniosku daje Ci możliwość zażądania wprost również tych dokumentów.

Jak wygląda w prawie zamówień publicznych wgląd do ofert przetargowych przed wyborem najkorzystniejszej oferty?

Oferty dostępne są od chwili ich otwarcia.

Nie zawsze jednak będziesz miał możliwość tak szybkiego uzyskania kopii ofert lub wglądu do nich. Powód jest prosty – zamawiający może opóźnić realizację wniosku, jeśli jest to konieczne do sprawnego przeprowadzenia badania i oceny ofert.

Po prostu to zamawiający ma pierwszeństwo wglądu do ofert.

Zamawiający udostępnia wtedy oferty nie później niż w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przed wyborem najkorzystniejszej oferty zamawiający może nie udostępnić innych dokumentów związanych z postępowaniem jak np. treści wezwań przekazanych wykonawcom czy ich odpowiedzi.

Na każdym etapie postępowania przetargowego, również przed otwarciem ofert, dostępny jest dla wykonawców sam protokół postępowania prowadzony przez zamawiającego.

Wgląd do ofert przetargowych po wyborze najkorzystniejszej oferty

Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający obowiązany jest udostępnić całą dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia jaka została wskazana we wniosku.

Wgląd do ofert przetargowych na etapie realizacji umowy

Chciałbyś sprawdzić treść oferty wykonawcy, który już podpisał umowę z zamawiającym? Nie ma problemu.

Po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy nadal można uzyskać dostęp do całej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.

Podpisanie umowy, pomimo że kończy bieg postępowania przetargowego, nie zamyka drogi do złożenia wniosku i uzyskania kopii ofert lub dostępu do innych dokumentów postępowania.

Jedynym ograniczeniem jest tu sam okres przechowywania dokumentów przez zamawiającego wynoszący zazwyczaj 4 lata od dnia zakończenia postępowania.

Kto może uzyskać dostęp do ofert konkurencji i pozostałej dokumentacji przetargowej?

Wszystkie omawiane w tym artykule dokumenty otrzymasz na takich samych zasadach niezależnie czy składałeś ofertę w postępowaniu czy nie masz z nim żadnego związku.

Chcesz sprawdzić kalkulację cenową dołączoną do oferty konkurencyjnego przedsiębiorstwa? Masz taką możliwość.

Chcesz dowiedzieć się jakie roboty umieścili w wykazie wykonanych robót? Proszę bardzo.

Oczywiście nadal obowiązuje tajemnica przedsiębiorstwa innych oferentów – ale tylko ta skutecznie zastrzeżona. To jednak dotyczy każdego, kto chce uzyskać wgląd do ofert.

Wgląd do ofert konkurencji w przetargu to Twoje prawo

Wgląd do ofert został stworzony po to, by wykonawcy mogli weryfikować poprawność czynności zamawiającego. Nie ma dobrego powodu, by rezygnować z tej możliwości.

Własna weryfikacja konkurencyjnej oferty to druga szansa na wygraną w przetargu.