Wzór wniosku o udostępnienie oferty konkurencji

wniosek o wgląd do ofert przetargowych

4 min czytania

Jak uzyskać dostęp do ofert przetargowych konkurencji?

Chcesz uzyskać wgląd do cudzych ofert przetargowych? Chciałbyś sprawdzić prawidłowość treści oferty konkurencji? Poniżej znajdziesz wzór wniosku o udostępnienie oferty konkurencji, który przyda Ci się w wielu postępowaniach przetargowych:


Pobierz wzór wniosku o udostępnienie oferty przetargowej:

Kliknij, by pobrać

Wzór wniosku przygotowałem tak, byś mógł łatwo go wykorzystać zgodnie ze swoimi potrzebami:

  • Chciałbyś uzyskać kopię oferty konkurencji?
  • Chciałbyś poprosić o pozostałe pisma składane przez konkurenta oraz wezwania wysyłane przez zamawiającego?
  • Wiesz, że warto sprecyzować, że zależy Ci na kopii oryginalnych plików.

Wszystko to znajdziesz w moim wzorze.

Jak skorzystać ze wzoru wniosku o udostępnienie ofert przetargowych?

  1. Pobierz wzór i otwórz plik.
  2. Uzupełnij miejscowość i datę wniosku, dane zamawiającego i postępowania, którego dotyczy Twój wniosek.
  3. Wypisz nazwy wszystkich wykonawców, których oferty Cię interesują.
  4. Wskaż sposób w jakich chciałbyś otrzymać udostępniane dokumenty.
  5. Podpisz wniosek i przekaż zamawiającemu (wystarczy przekazanie za pomocą poczty elektronicznej lub platformy zakupowej).
  6. Zadzwoń do zamawiającego i powiedz mu, że złożyłeś wniosek oraz dopytaj, kiedy możesz liczyć na odpowiedź – to oczywiście nie jest wymóg, ale dzięki rozmowie często udaje się przyspieszyć uzyskanie odpowiedzi.

W razie wątpliwości skontaktuj się ze mną, a wyjaśnię Ci jak skorzystać ze wzoru.

Szukasz błędów w ofercie konkurencji?

Jeśli szukasz błędów w ofercie konkurencji to uzyskanie kopii oferty jest tylko pierwszym krokiem. Najważniejsze i najbardziej wymagające jest rzetelne sprawdzenie konkurencyjnej oferty.

Weryfikacja konkurencyjnej oferty to druga szansa na wygraną w przetargu.

Ile zyskałbyś wygrywając przetarg, w którym na razie zajmujesz drugie miejsce?

Specjalizuję się w sprawdzaniu ofert przetargowych. Szukam błędów w ofertach Twojej konkurencji. Znajduję je regularnie.

Oczywiście nie każda oferta zawiera błędy, a nie każdy błąd eliminuje ofertę. Warto jednak działać. Koszty weryfikacji ofert w kilku czy kilkunastu kolejnych postępowaniach są nieporównywalnie mniejsze od nieraz ogromnych korzyści w razie sukcesu.

Zapytaj o szczegóły naszej przyszłej współpracy!

Jakie dokumenty wymagają sprawdzenia?

Pamiętaj, że same dokumenty składane w terminie składania ofert to nie wszystko czego potrzeba, by dobrze zweryfikować ofertę konkurencji. Warto dysponować całą korespondencją wymienioną w toku postępowania pomiędzy zamawiającym a konkurencją. Mogą tam pojawić się wezwania zamawiającego i odpowiedzi wykonawcy, które również warto sprawdzić.

Jest to szczególnie ważne obecnie, kiedy spora część dokumentów składana jest tylko przez wykonawcę, który złożył najwyżej ocenioną ofertę. Tych dokumentów nie znajdziesz w pierwotnej ofercie, a chyba nie chcesz pominąć ich przy sprawdzaniu?

Jak wygląda w prawie zamówień publicznych dostęp do ofert przetargowych przed wyborem najkorzystniejszej oferty?

Oferty są udostępniane od chwili ich otwarcia.

Obecnie, z racji elektronicznej postaci oferty, udostępnianie oferty jest prostsze dla zamawiających.

Termin na udostępnienie oferty wraz z załącznikami wynikający z prawa zamówień publicznych wynosi 3 dni od dnia ich otwarcia. Inne dokumenty dostępne są niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania.

Na każdym etapie postępowania przetargowego, również przed otwarciem ofert, dostępny jest dla wykonawców sam protokół postępowania prowadzony przez zamawiającego.

Wgląd do ofert przetargowych po wyborze najkorzystniejszej oferty

Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający obowiązany jest udostępnić zasadniczo całą dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia jaka została wskazana we wniosku.

Wgląd do ofert przetargowych na etapie realizacji umowy

Chciałbyś sprawdzić treść oferty wykonawcy, który już podpisał umowę z zamawiającym? Nie ma problemu.

Po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy nadal można uzyskać dostęp do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.

Podpisanie umowy, pomimo że kończy bieg postępowania przetargowego, nie zamyka drogi do uzyskania kopii oferty lub dostępu do innych dokumentów postępowania.

Jedynym ograniczeniem jest tu sam okres przechowywania dokumentów przez zamawiającego wynoszący zazwyczaj 4 lata od dnia zakończenia postępowania.

Kto może uzyskać dostęp do ofert konkurencji i pozostałej dokumentacji przetargowej?

Omawiane w tym artykule dokumenty otrzymasz na bardzo podobnych zasadach niezależnie czy składałeś ofertę w postępowaniu czy nie masz z nim żadnego związku.

Chcesz sprawdzić kalkulację cenową dołączoną do oferty konkurencyjnego przedsiębiorstwa? Masz taką możliwość.

Chcesz dowiedzieć się jakie roboty umieścili w wykazie wykonanych robót? Proszę bardzo.

Oczywiście nadal obowiązuje tajemnica przedsiębiorstwa innych oferentów – ale tylko ta skutecznie zastrzeżona. To ograniczenie dotyczy jednak każdego, kto chce uzyskać wgląd do ofert.

Wgląd do ofert konkurencji w przetargu to Twoje prawo

Wgląd do ofert został stworzony po to, by wykonawcy mogli weryfikować poprawność czynności zamawiającego. Nie rezygnuj z tej możliwości.

Pamiętaj: weryfikacja konkurencyjnej oferty to druga szansa na wygraną w przetargu.