Utrata wadium, czy odległa pozycja w rankingu ofert rzeczywiście przed nią chroni?

utrata wadium w przetargu

3 min czytania

Nie chcesz uzupełniać oferty skoro nie widzisz szansy na uzyskanie zamówienia. Czy to rzeczywiście dobry ruch?

Myślisz że, nie grozi Ci utrata wadium bo Twoja oferta jest druga, trzecia, czwarta lub ostatnia w rankingu ofert? Nie chcesz odpowiadać na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia oferty?

Możesz tak zrobić bezpiecznie tylko w szczególnych wypadkach np. kiedy zamawiający żąda jakiegoś dokumentu bezpodstawnie – nie określił takiego wymagania przed terminem składania ofert lub nie ma potrzeby uzupełniania dokumentu złożonego prawidłowo.

Oceny takiej sytuacji trzeba jednak dokonywać bardzo ostrożnie i z uwzględnieniem wszystkich aspektów danej sprawy.

W jaki sposób zatrzymanie wadium zależy od rankingu złożonych ofert?

Zamawiający może zatrzymać Ci wadium z powodu braku skutecznego uzupełnienia oferty tylko pod warunkiem, że spowodowało to brak możliwości wybrania Twojej oferty jako najkorzystniejszej.

Co to znaczy? Czy odległa pozycja w rankingu ofert chroni przed utratą wadium?

Tak niestety nie jest.

Utrata wadium grozi Ci nawet jeśli korzystniejsze oferty złożyło kilku innych wykonawców.

Dlaczego tak jest? Z prostego powodu – najkorzystniejsza oferta podczas rozstrzygania postępowania to nie zawsze ta, która wygląda najkorzystniej podczas otwarcia ofert. Nie raz zamówienie uzyskują wykonawcy z dalszych pozycji w rankingu ofert (tak określam porównanie złożonych ofert po ich otwarciu).

Powody tego są różne: oferta może zostać odrzucona lub wykonawca składający wyżej klasyfikowaną ofertę może podlegać wykluczeniu. Co więcej, te braki niekoniecznie są widoczne od początku – mogą wynikać z nieprawidłowej odpowiedzi na wezwania zamawiającego.

Przy okazji zachęcam Cię do częstego badania ofert konkurencji. Masz wtedy większą szansę uzyskać zamówienie nawet z dalszej pozycji. Zacznij od uzyskania kopii oferty konkurencji.

Jeśli zamawiający wyeliminuje z postępowania wszystkie oferty znajdujące się przed Tobą w rankingu ofert to Twój wcześniejszy brak uzupełnienia dokumentów spowoduje utratę wadium.

Czy będziesz wiedział, kiedy brak uzupełnienia grozi utratą wadium?

Zamawiający nie poinformuje Cię o tym, że oferty wyżej sklasyfikowane podlegają odrzuceniu. Tym samym otrzymując wezwanie od zamawiającego do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń nie wiesz czy brak skutecznego uzupełnienia będzie oznaczał utratę wadium.

Przykład wątpliwej sytuacji

Cena oferty wykonawcy Alfa to 1 200 000 zł. Cena  Twojej oferty to 1 400 000 zł. Cena oferty wykonawcy Cisna to 1 500 000 zł. Cena to jedyne kryterium oceny ofert, a budżet zamawiającego to 1 500 000 zł.

W tym przykładzie wykonawca Alfa, który otrzymał wezwanie do uzupełnienia oferty, wie, że jego oferta zostanie wybrana, jeśli skutecznie ją uzupełni. Wie też, że brak tej odpowiedzi oznacza dla niego utratę wadium (jeśli przyczyny braku odpowiedzi leżą po jego stronie).

Jeśli Ty otrzymasz wezwanie do uzupełnienia oferty, nie wiesz już nic. Twoja sytuacja zależy od skuteczności odpowiedzi na wezwanie przez pierwszego wykonawcę. Jeśli Alfa skutecznie uzupełni ofertę, nie masz szansy na wybór, ale i zamawiający nie ma możliwości zatrzymania Twojego wadium. W przypadku nieskutecznego uzupełnienia oferty przez wykonawcę Alfa, masz szansę na wybór swojej oferty, ale nieprawidłowa odpowiedź na wezwanie do uzupełnienie oferty grozi zatrzymaniem wadium.

W takiej sytuacji, jeśli pragniesz uniknąć utraty wadium, zawsze starannie przygotowuj odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia oferty. Nie będziesz miał dodatkowej okazji do uzupełnienia żądanego dokumentu.