Jak szukać błędów w formularzu oferty w konkurencyjnej ofercie przetargowej?

błąd w ofercie przetargowej

2 min czytania

Dlaczego warto sprawdzać konkurencyjny formularz oferty w przetargu?

Prosty błąd w ofercie przetargowej konkurencji może pozwolić Ci zwiększyć szanse na wygranie przetargu a na pewno na zmniejszenie liczby konkurentów. Jak go szukać?

Formularz oferty to najważniejsza element oferty. Błąd w formularzu oferty często ma tak istotnych charakter, że powoduje odrzucenie konkurencyjnej oferty. Z tego względu warto zwrócić szczególną uwagę na jego treść, zwłaszcza, że dostrzeżenie niektórych błędów wymaga sporej uwagi.

W dzisiejszym wpisie udzielę Ci kilka wskazówek jak sprawdzić formularz oferty stanowiący część konkurencyjnej oferty. Jeśli nie uzyskałeś jeszcze oferty konkurencji do sprawdzenia możesz skorzystać z mojego wzoru wniosku o udostępnienie oferty. W przypadku oferty w formie elektronicznej sprawdź też przydatne wskazówki co do pozyskiwania elektronicznych ofert konkurencji.

Najpierw jednak poznaj i stosuj dwie najważniejsze zasady doskonałego sprawdzania ofert:

 1. ofertę należy sprawdzać powoli i starannie
 2. ofertę powinny sprawdzić przynajmniej dwie osoby

Błąd w ofercie przetargowej konkurencji, gdzie znajdziesz go najłatwiej?

Na co powinieneś zwrócić uwagę sprawdzając poprawność złożonego formularza oferty? Na podstawie swojego doświadczenia mogę Ci wskazać:

 1. Brak wpisania wszystkich wykonawców, którzy mieliby złożyć ofertę i dalej pojawiają się w jej treści
 2. Nieprawidłowości w sposobie określenia ceny:
  • Różnicę pomiędzy kwotą zapisaną słownie i liczbowo
  • Nieprawidłowe określenie stawki podatku VAT
  • Nieprawidłowe wyliczenie podatku VAT lub kwoty brutto
 3. Brak spójności z innymi dokumentami:
  • Różnica w określeniu ceny w stosunku do formularza cenowego lub kosztorysu
  • Różnica we wskazywanym okresie gwarancji w stosunku do wpisanego w opisie oferowanego przedmiotu dostawy
  • Niewskazanie podwykonawcy, który zgodnie z innymi dokumentami będzie realizował część zamówienia
 4. Nieprawidłowości w podpisie oferty
  • Brak podpisu pod formularzem oferty
  • Podpis osoby, która nie wykazała swojego umocowania do działania w imieniu wykonawcy
  • Podpis, którego nie można przyporządkować do konkretnej osoby (nieczytelny i bez pieczątki)
 5. Złożenie oferty na formularzu oferty, który następnie został zmieniony przez zamawiającego, zawierającym inną treść niż aktualnie wymagana
 6. Warunki realizacji zaoferowane niezgodnie z wymogami specyfikacji, co dotyczy najczęściej:
  • Terminu realizacji,
  • Oferowanego okresu gwarancji,
  • Kryteriów oceny, gdzie zamawiający określił, że wymaga zaoferowania jednej z kilku wartości i wykonawca nie może zaoferować dowolnej z nich.
 7. Nieprawidłowe złożenie oświadczenia o powstaniu obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego

Szczerze mówiąc możliwości popełnienia błędu w formularzu oferty jest dużo więcej. Te wskazane przyszły mi do głowy podczas pisania tego wpisu. Pominąłem też błędy całkiem nieistotne. Listę tę będę uzupełniał na bieżąco na podstawie efektów sprawdzania dla moich klientów ofert konkurencji.